Voor de zomervakantie organiseren we een bijeenkomst met de leiding om de groepen te verdelen. Je mag dan kiezen welk groepje jij gaat begeleiden tijdens JVW. Zorg voor vervanging/iemand anders als je zelf niet aanwezig kunt zijn zodat deze persoon voor jou een groep kan kiezen. Er worden géén groepen gereserveerd!

Om het verdelen eerlijk te laten verlopen hanteren wij de volgende spelregels:

 • Geschiktheid: het paarse team bekijkt eerst of  je het groepje kan leiden. Wij vinden het bijvoorbeeld niet zo verstandig om iemand uit de eerste klas een groepje te laten begeleiden met kinderen uit groep 8.
 • Wanneer een bepaalde groep door meerdere leiding wordt gekozen gelden de volgende voorrangsregels:
  1. Kinderen die hebben gevraagd naar bepaalde leiding krijgen de leiding van hun keuze, mits de leiding hier zelf mee akkoord gaat.
  2. De leiding die eventueel de groep al eerder onder hun hoede heeft gehad krijgen dezelfde groep.
  3. Leiding die het langst meedoet aan de JVW heeft eerste keus.
  4. Twee 14-jarigen met een 13-jarige gaan voor een 14-jarige met twee 13-jarigen.
  5. Twee 13-jarigen met een 14-jarige gaat voor drie dertien-jarigen.

De organisatie houdt zich het recht voor om af te wijken van bovenstaande spelregels wanneer dat in het belang is van de deelnemende kinderen.