Vanaf 1967 is elk jaar de JVW georganiseerd. Meestal wordt deze gehouden in de laatste week van de zomervakantie, met de achterliggende gedachte dat daardoor de kinderen alvast in een vast ritme komen. De deelnamekosten worden bewust zo laag mogelijk gehouden om iedereen in de gelegenheid te stellen deel te nemen.

Op 6 mei 1967 werd de eerste vergadering gehouden door vertegenwoordigers van de redactie van “De Gestelse”, Stichting Jeugdbelangen St. Jan, de N.K.V. (Nederlands Katholiek Vakverbond), Audacia en W.S.V. “De Windlopers”. Doel was het organiseren van de eerste Jeugdvakantieweek (JVW) in Moergestel. Tijdens die vergadering werd afgesproken dat die de allereerste keer gehouden zou worden van 17 tot en met 21 juli 1967, voor alle Moergestelse kinderen die het afgelopen jaar de lagere school bezochten.
De kosten waren ƒ 2,00 per deelnemer, met een maximum van ƒ 7,50. Dus de vierde deelnemer uit een en hetzelfde gezin betaalde nog ƒ 1,50 terwijl de volgende deelnemers uit hetzelfde gezin gratis konden deelnemen.
De groepen werden door loting ingedeeld, waarbij de meisjes en de jongens gescheiden werden. Het competitie-element stond voorop; alle activiteiten werden in wedstrijdverband uitgevoerd.

Met de invoering van de basisschool werd in 1986 gestart met een speciaal programma voor de kleutergroepen (groep 1-2).
Omdat daarna het aantal deelnemers zo groeide, werd besloten om voortaan drie programma’s te draaien:
• programma A voor de kleuters
• programma B voor groep 3-4-5
• programma C voor groep 6-7-8

Al eerder was besloten om voor de kinderen uit groep 7 en 8 een overnachting te organiseren. Een unicum voor die tijd, waaraan veel kinderen deelnamen. Toen het animo hiervoor terugliep, besloot de organisatie de overnachting te vervangen voor een avondprogramma voor alle deelnemers aan het C-programma.

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar door corona. De JVW kon niet gehouden worden, maar via de website werden wel activiteiten aangeboden aan de kinderen (en hun ouders). Er kon meegedaan worden aan een logikwis, een speurtocht, een kleurwedstrijd, maar ook knutseleen en zoeken naar een voorwerp via een GPS-code stond op het programma. Daarnaast kwam iedere dag een nieuw onderdeel van de thuisblijfkwis op de website. De week werd feestelijk afgesloten met een grandioze bingo met leuke prijzen, in samenwerking met MTV.

In 2021 kon de JVW voorzichtig weer “normaal” doorgaan, wel onder strikte coronaregels. Dit jaar werd gestart met een continurooster en verzamelden alle programma’s zich op dezelfde locatie.

Gemiddeld doet zo’n 50 procent van de Moergestelse kinderen deel aan de JVW.

Jaar Thema
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021 De grote JVW record show
2020 4us anders
2019 JVW gesnapt? Ontsnapt!
2018 JVW festival
2017 Gewoon GOUD
2016 Er was eens…
2015 Inpakken en wegwezen
2014 De JVW feestweek
2013 Superhelden
2012 Verleden – heden – toekomst
2011 De grote JVW show
Jaar Thema
2010 Piraten van de Reusel
2009 Expeditie Gèssel
2008 Muziek, herrie en andere symphonische klanken
2007 Ter land, ter zee en in de lucht
2006 ’t Wilde Westen
2005 Techniek
2004 Olympische Spelen / Records
2003 Toveren
2002 De Middeleeuwen
2001 Sprookjes
2000 ’t Jaar 0
1999 Hollywood
1998 Griezelen
1997 Strips
1996 Reis rond de wereld in 5 dagen
1995 Circus
1994 Cowboys en Indianen
1993 Ridders
1992 25 jaar JVW
Jaar Kinderen A Kinderen B Kinderen C Kinderen Totaal
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017 65 92 90 247
2016 58 98 91 247
2015 69 101 104 274
2014 77 131 130 338
2013 81 122 162 365
2012 87 147 114 348
2011 96 150 135 381
2010 69 129 71 269
2009 87 118 82 287
2008 116 179 122 417
2007 103 156 115 374
2006 104 157 116 377
2005 94 158 119 371
2004 99 110 133 342
2003 109 175 128 412
2002 111 177 123 411
2001 108 194 141 443
2000 133 206 138 477
1999 140 187 145 472
1998 142 155 106 403
1997 181 193 133 507
1996 152 177 119 448
1995 127 175 114 416
1994 145 152 121 418
1993 124 149 99 372
1992
Jaar Leiding
A
Leiding
B
Leiding
C
Leiding
Totaal
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017 28 23 23 74
2016 29 38 27 96
2015 28 29 27 84
2014 38 36 34 108
2013 29 33 32 94
2012 36 34 26 96
2011 36 30 26 92
2010 22 35 15 72
2009 29 29 20 78
2008 38 40 26 104
2007 33 38 22 93
2006 28 32 27 87
2005 28 38 25 91
2004 31 26 27 84
2003 26 38 24 88
2002 29 41 26 96
2001 30 39 28 97
2000 36 41 28 105
1999 34 36 26 96
1998 38 34 22 94
1997 41 41 24 107
1996 40 40 30 110
1995 34 34 24 94
1994 30 30 24 94
1993 28 28 20 84
1992
Jaar Spel/Hulp algemeen STT/EHBO/Groen Organisatie Totaal
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017 18 8 20 46
2016 19 8 20 47
2015 14 9 15 38
2014 39 11 16 66
2013 27 6 15 48
2012 29 7 16 52
2011 20 7 15 42
2010 12 6 15 33
2009 18 5 13 36
2008 15 8 12 35
2007 22 8 14 44
2006 27 7 13 47
2005 20 4 13 37
2004 20 6 13 39
2003 20 9 13 42
2002 15 7 13 35
2001 22 8 15 45
2000 14 7 14 35
1999 23 6 14 43
1998 15 4 13 32
1997 15 2 13 30
1996 32 3 12 47
1995 1 3 9 13
1994 10 0 8 18
1993 11 0 8 19
1992
Jaar Kinderen én vrijwilligers
totaal
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017 367
2016 390
2015 396
2014 512
2013 507
2012 496
2011 515
2010 374
2009 401
2008 556
2007 511
2006 511
2005 499
2004 465
2003 542
2002 542
2001 585
2000 617
1999 611
1998 529
1997 644
1996 605
1995 523
1994 530
1993 475
1992