We willen zoveel mogelijk aansluiten bij wat kinderen en ouders gewend zijn vanuit school, daarom starten we dit JVW-jaar met een continurooster. Dit zorgt er ook voor dat er zo min mogelijk bewegingen zijn. 

De JVW start dit jaar om 9.30 uur en eindigt om 15.00 uur. Tussendoor is er een lunchpauze. De kinderen moeten dus elke dag een lunchpakketje meebrengen. 
Het kan zijn dat de kinderen op verschillende tijden verwacht worden om zo het aantal mensen te beperken dat tegelijkertijd op het terrein is.

Halen en brengen is mogelijk, maar houd dit moment zo kort mogelijk! Als het nodig is, wordt er een kiss-andride zone ingericht. 

De looproutes op het terrein zullen duidelijk aangegeven worden om zo veel mogelijk onderling contact te vermijden.

Volgens de huidige richtlijnen kunnen er geen activiteiten binnen plaatsvinden. Geef uw kinderen bij een beetje regen regenkleding aan. In geval van zware weersomstandigheden zal er geen regenprogramma zijn.

We streven ernaar zoveel mogelijk dezelfde vrijwilligers (spelleiding en ranjateam) door de week heen terug te laten komen. We hopen dat vrijwilligers zich dus ook voor zoveel mogelijk dagen aanmelden, zodat we zo min mogelijk wisselingen hebben. 

Elke groep krijgt een eigen plekje toegewezen waar zij kunnen eten en drinken. 

Mocht de JVW deze zomer toch niet door kunnen gaan, dan wordt het inschrijfgeld teruggeboekt.

Ook tijdens de JVW moeten we ons houden aan de 1,5 meter maatregel.

Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij een mondkapje dragen op momenten dat zij binnen zijn. De vrijwilligers zullen zelf voor een mondkapje moeten zorgen.

Er zal dit jaar meer aandacht besteed worden aan hygiëne. 

Alle deelnemers, kinderen én vrijwilligers, zijn van harte welkom bij de JVW, maar bij klachten geldt: blijf thuis!  
Bij twijfel kan het zijn dat kinderen of vrijwilligers door de organisatie naar huis worden gestuurd om de veiligheid van iedereen te waarborgen.